Skip to content Skip to footer

Ájurjóga online

Zde najdete online lekce jednotlivých cyklů ájurjógy. V rámci každého cyklu jsou nahraná 3 videa: úvodní slovo, varianty cvičení a vedená lekce. Délka lekce se pohybuje v rozmezí od 60 do 90 minut dle náročnosti cyklu.

Videa jsou pořizována za účelem spokojeného života všech, ke kterým se dostanou. Jsou natáčena amatérsky, bez záměru zisku. Každý kdo má ze cvičení ájurjógy užitek a může si dovolit přispět jakoukoliv částkou na úhradu nákladů spojených s technikou potřebnou pro natáčení (kamera, stativ, mikrofon, webové stránky apod.), tak může s velkým vděkem učinit přes účet č: 107-4255090237/0100 Děkuji za sdílení a podporu, Váš Prém Ságar

0. Cyklus (Samgháty) – péče o křižovatky těla

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

1. Cyklus (Šarír Krijá Ásany) – polohy obnovující funkce těla

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

2. Cyklus (Sarvangásana) – poloha svíčky

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

3. Cyklus (Čakrásanádi) – poloha kruhu

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

4. Cyklus (Natarádžádi) – poloha tanečníka

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

5. Cyklus (Mardžariásana) – poloha kočky

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

6. Cyklus (Vírabhadrásana) – poloha bojovníka

Uvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

7. Cyklus (Paščimótánásana) – poloha nůžek

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

8. Cyklus (Uthištanásánadi) – polohy ve stoje

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce

9. Cyklus (Súrja Namaskár) – pozdrav slunci

Úvodní slovo

Varianty cvičení

Vedená lekce