Skip to content Skip to footer

Cykly Ájurjógy

Cykly Ájurjógy dostane každý účastník kurzu s návodem, jak je cvičit a správně používat. Obrázky mají sloužit pouze jako připomenutí toho, co se již probralo na hodinách s instruktorem. Při jejich nesprávném použití a napodobování pozic bez předchozích instrukcí, může dojít snadno ke zranění. Tímto zároveň varujeme před takovým konáním.

Pokud má kdokoliv zájem začít cvičit Ájurjógu, je nezbytné, aby vyhledal instruktora nebo navštívil některý z pravidelně pořádaných kurzů (modré jako odkazy).