Skip to content Skip to footer

Principy Ájurjógy

Rozhoduje cíl

V Ájurjóze rozhoduje cíl, kterého má být jógou dosaženo. Proto může vypadat cvičení Ájurjógy u každého jinak. Pravděpodobně budou zvoleny jiné ásany, jiná doba výdrže, jiný pránájám, jiné doby zádrží a jiná intenzita a rozsah cvičení. I když je Ájurjóga seřazena do jednotlivých cyklů, tyto jsou pouze návodem a jakýmsi zásobníkem možností. Pokud má kdokoliv zájem začít cvičit Ájurjógu, je nezbytné, aby vyhledal instruktora nebo navštívil některý z pravidelně pořádaných kurzů.  

Každý musí hledat sám

Vlastní zkušenost se nedá ničím nahradit a jinak tomu není ani v józe. I když mají jógové ásany určitý vnější popis, jejich vnitřní formu musí najít každý sám. Během tohoto hledání hraje důležitou roli instruktor, který navádí a dává tipy pro hledání vlastní polohy každého cvičícího. I to je jeden z důvodů, proč na hodině většinou instruktor necvičí, ale svou pozornost věnuje ostatním. Aby mohla začít Ájurjóga fungovat, je potřeba aby se stala součástí života ve formě pravidelného domácího cvičení. Z takového cvičení vznikají otázky a následuje hledání odpovědí, které je vhodné konzultovat se svým instruktorem. 

Od jednoduchého ke složitému 

Protože cílem Ájurjógy je především dosažení zdraví a rovnováhy, jsou úvodní hodiny věnovány dechu a základním cvikům, které slouží k rozproudění života v důležitých „křižovatkách“ lidského těla. Tato cvičení mají různé názvy jako cvičení samghátů (místo ohybu), váta mukta ásany (polohy osvobozující od nemožnosti pohybu), šarír krijá ásany (cviky obnovující funkce těla) nebo pavan mukta ásany (polohy osvobozující od přebytku vzduchu v těle). 

Již tato úvodní cvičení způsobí v mnoha případech zásadní změny ve fungování těla. Nejen, že tato cvičení mají vliv na znovu zprovoznění některých částí těla jako např. krční páteř, ramena nebo kyčle, ale také jsou skvělou přípravou pro další a náročnější ásany. Právě tato úvodní cvičení přibližují Ájurjógu široké veřejnosti a přináší benefity téměř v každém věku. 

Cykly Ájurjógy

Ájurjóga je rozdělena do cyklů, které na sebe navazují. Každý cyklus má svou funkci, jedná se o skupinu ásan (poloh), které tuto funkci podporují. Pokud člověk následuje pořadí cyklů, postupně rozhýbává své tělo a jeho funkce z polohy v leže, na boku, na břiše, v kleče až do stoje. Toto seřazení není náhodné, protože velmi podobně se buduje i pohybový aparát člověka během jeho vývoje. I přes posloupnost cvičení jsou tyto cykly spíše doporučením. V případě potřeby (podle cíle) se vybírají jednotlivé cykly nebo jejich části, které jsou zaměřené na ty oblasti a funkce, kterým je potřeba se věnovat přednostně.

Rozhodující je funkce

Lidské tělo jako jeden z nástrojů života, podléhá určitým funkcím. Ajurvéda je vědění, které zná všechny funkce života od těch nejhrubších až po ty nejsubtilnější. Právě vnímání subtilního jako základu pro život je to, co ji odlišuje od moderní vědy. Všechna cvičení a techniky, pokud jsou prováděny správně, vedou k obnovení životních funkcí na těch nejjemnějších úrovních. Z těch dále vychází hrubá forma života, kterou jsme schopni vnímat našimi smysly. Jóga je sama o sobě skvělým nástrojem, který umožňuje do těchto oblastí proniknout. Její spojení s ajurvédou tak tvoří dokonalý a úplný celek, který ve skutečnosti ani nelze oddělit.  

Dělá se co je potřebné a to nemusí být vždy příjemné

Jedním z hlavních principů ajurvédy je, že se dělá to, co je potřebné a ne pouze to, co je příjemné. Základní nastavení člověka vede k tomu, že lpí na příjemném a vyhýbá se nepříjemnému. Takový způsob života vede často k nerovnováze na mnoha úrovních a v nejhrubší, vnímatelné formě se může objevit jako nemoc. Ajurvéda je schopna najít příčinu a dát návod k jejímu odstranění a tím je rovnováha obnovena. Ájurjóga stojí na stejných principech a proto není jejím hlavním cílem zábava během hodin, ale aby byly obnoveny potřebné funkce těla. Člověk, který dokáže překročit vlastní stín, který je tvořen jeho libým a nelibým, se stává neporazitelným.  

Čas se nedá obejít

Jedním z předpokladu k úspěchu je i trpělivost. V Ájurjóze se nikam nespěchá, je tomu přesně naopak. Není určená žádná doba, během které je potřeba polohy zvládnout. Život je příliš individuální záležitostí a nedá se „škatulkovat“. Rychlost je dominantní vlastností doby, ve které žijeme a proto zastavení a setrvání v dané ásaně, trpělivost než tělo povolí, zesílí, nebo se zkoordinuje, je často tím nejlepším lékem. Jóga učí vidět věci takové, jaké jsou bez ohledu na to, jestli je vnímáme dobře nebo špatně. Ájurjóga v tomto ohledu není výjimkou.

Tělo je odrazem mysli

Funkce a vlastnosti těla odráží stav mysli. Jiné tělo bude mít člověk ve své mysli roztěkaný, urputný nebo líný. Stav a vlastnosti mysli se zrcadlí nejen v lidském chování, ale také ve stavu a fungování těla, který záleží na vlastnostech všech orgánů, soustav, jednotlivých pojivových tkání atd. Aby byl člověk schopen tyto vlastnosti vnímat, je výhodné stát se pozorovatelem. Pozorovatele nejen těla a dechu, ale také mysli. Co říká v dané poloze tělo? Co říká dech? Co říká mysl? To je základem sebepoznání. Trénování takového přístupu je věnováno v Ájurjóze dostatek času i prostoru.