Skip to content Skip to footer

základní mantry

ÓM BHÚR BHUVAh SVAHÁ
ÓM vesmír, zem i okolí splývá
TAT SAVITUR VARÉNJAM
Bohu stejně jak slunce sloužit
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
Zář boží v mysli je
DHIJÓ JÓ NAH PRAČÓDAJÁT
Buddhi čistá ať vede k poznání

ÓM SARVÉ BHAVANTU SUKHINAH
Všichni ať jsou šťastní
SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁ
Všichni ať jsou zdraví
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
Všichni ať vidí dobro
MÁ KAŠČID DUHKHABHÁK BHAVÉT
Ať nikdo nezakouší trápení
ÓM ŠÁNTIh ŠÁNTIh ŠÁNTIh
Vesmír  – mír – mír – mír

ÓM ASATO MÁ SAD GAMAJÁ
Od neskutečného ať se skutečným splynu
Z iluze ať se skutečným splynu
TAMASÓ MÁ DŽJOTIR GAMAJÁ
Z temnoty ať se světlem splynu
MRTJOR MÁ AMRTAM GAMAJÁ
Od smrti ať s věčností splynu
ÓM ŠÁNTIh ŠÁNTIh ŠÁNTIh
Vesmír  – mír – mír – mír

ÓM SAHA NÁVAVATU
ÓM společně žijeme
SAHA NAU BHUNAKTU
Společně rosteme
SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHAI
Společně tvoříme (sílíme)
TEDŽASVI NÁVADHITAMASTU
Síla ohně tříbí poznání (intelekt)
MÁ VIDVIŠÁVAHAI
A vše jen čisté
ÓM ŠÁNTIh ŠÁNTIh ŠÁNTIh
Vesmír  – mír – mír – mír

TRJAMBAKAM JADŽÁMAHE
ÓM trojici (času a prostoru) uctívám
SUGANDHIm PUŠTIVARDHANAm
Sladce vonící plný život
URVÁ RUKAMIVA BANDHANÁN
Jako tykev stonkem živená
MRTJOR MUKŠÍJA MÁ MRTÁT
Od smrti oproštěný nektarem