Skip to content Skip to footer

Ájurjóga označuje dávné spojení Jógy a Ájurvédy. Jóga znamená spojení a Ájurvéda zahrnuje kompletní vědění o životě. Jedná se tedy o praktikování jógy způsobem, který podporuje vyvážené fungování těla, mysli, životních sil a celé fyziologie člověka. Tím se vytváří velmi vhodné prostředí pro další rozvoj, ať už po stránce materiální nebo duchovní. Znalost a principy Ájurvédy poskytují nejen způsob, intenzitu, nebo dobu výdrže a výběr vhodných ásan, ale také pránájám, mantry a hlavně poznání mysli, jako jednoho z hlavních atributů ovlivňující kvalitu a průběh života. Správná praxe Ájurjógy vede směrem k rovnováze dóš (životním silám), agni (přeměny na všech úrovních), dhátu a malakrijá (tkání nesoucích život a odpadů), radostné duši, smyslům a mysli, přesně tak, jak praví ájurvédská definice zdraví.

Kéž slouží Ájurjóga k prevenci všem zdravím a jako podpora těm, kteří o zdraví usilují!
PRÉM SÁGAR
ÓM ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTI